ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PPB „CHEMOBUDOWA – KRAKÓW” SA.

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2 IM. I. DASZYŃSKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 1 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA

ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO – DROGOWYCH I GOSPODARKI WODNEJ IM. GABRIELA NARUTOWICZA

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 IM. SZCZEPANA HUMBERTA

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 2 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 3 IM. GEN. W. SIKORSKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 4 IM. GEN. AUGUSTA E. FIEDORFA – NILA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH NR 1 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNO – MEDIALNYCH IM. ZENONA KLEMENSIEWICZA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁOPOLSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH HUTY IM. TADEUSZA SENDZIMIRA

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. STUDENCKIEGO KOMITETU SOLIDARNOŚCI

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA IM. W. GOETLA

Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie

on-line na XX Styczniowych Targach Szkół Zawodowych w Meliorku.

Uczennico, uczniu pomożemy Ci w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Napisz do doradcy zawodowego i zapisz się na indywidualną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie:

annagos@poradnia2krakow.pl

danutakomorowska@poradnia2krakow.pl

ewakruk@poradnia2krakow.pl