Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta znajduje się w Krakowie przy al. Mickiewicza  5,  który tworzą Technikum Mechaniczne nr 15 i Szkoła Branżowa I Stopnia nr 14

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025:

Od 1 września 2024 r. zamierzamy kształcić w 5 -letnim Technikum Mechanicznym nr 15 w zawodach:

Technik Automatyk 311909

Technik Mechanik 311504

Technik Pojazdów Samochodowych 311513

Technik Mechatronik 311410

Technik Robotyk 311413

Od 1 września 2024 r. zamierzamy kształcić w 3-letniej Szkole Branżowej I Stopnia nr 14 w zawodach:

Mechanik Pojazdów Samochodowych 723103

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych 741203

Blacharz Samochodowy 721306

Mechanik Motocyklowy 723107

Operator Obrabiarek Skrawających 722307

Film promujący ZSM nr 1

Zapraszamy na wirtualny spacer po ZSM 1  

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta – Aleja Adama Mickiewicza | Prezentacja panoramiczna – wkraj.pl

Zapraszamy na naszą stronę www.zsm1.krakow.pl