Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie

Ogólne informacje o szkole Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie:

Kształcimy w zawodach:

Technik ekonomista

 prezentacja: https://prezi.com/view/HT4PCG1nhScGRrsOGzBd/

Technik rachunkowości

 prezentacja: https://prezi.com/view/uB2N5N4aX01VMRiami0C/

Technik hotelarstwa

 prezentacja https://prezi.com/view/K4AHRyogKYb6mixOL0yH/

Technik organizacji turystyki:

prezentacja  https://prezi.com/p/bem1ccalo7lt/prezentacja-technik-organizacji-turystyki/?present=1